Általános szerződési feltételek

Webáruház üzemeltetője (szolgáltató)

Appius Ltd.
7 Bell Yard
London WC2A 2JR
United Kingdom (Nagy-Britannia)

Company number 08664927

Eladó

FIONNISE s.r.o.
Sluneční 538
252 46 Vrané nad Vltavou
Česká republika (Cseh Köztársaság)

IČ 08565171

Alapvető rendelkezések

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
 
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://sokkolo.eu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://.... és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://.…
 
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
A jelen ÁSZF napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Appius Ltd. , mint az sokkolo.eu üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. 
 
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az  azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,  elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása  nélkül.
 
Regisztráció/vásárlás
 
A regisztráció nem kötelező a vásárláshoz.
 
A webshopban történő vásárlás esetén kosár gombbal jelölt termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek.
 
Rendelés menete
 
Vásárló a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Ugrás a kosárba. ” ikonra kattintva. Vásárló a rendelés leadásakor kiválasztja a szállítási módot. A Vásárlót, bruttó 33.000,-Ft feletti vásárlás esetén, szállítási költség nem terheli.
 
Végül Vásárló kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:
 
Utánvétel - Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.
 
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve  módosítása után azonnal tájékoztatja a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 
A rendelés visszaigazolását Szolgáltató a rendelés feldolgozását követően küldi meg.
 
Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni, és amennyiben a csomagoláson/terméken jól látható hiba vehető észre, azt a csomagszállító cégnek (futár) jelezni és jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
 
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
 
A Szolgáltató a rendelés során minden esetben előre jelzi a weboldalon a kiszállítás várható idejét. A kiszállítás jellemzően 3-5 munkanapot vesz igénybe. A küldeményeket a Cseh Köztársaságból szállítják.
 
A rendelés leadását követően a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailek-ben tájékoztatja a Vásárlót rendelése állapotáról, valamint az összekészített csomag aktuális státuszáról közvetlenül a szállító partnereken keresztül is.
 
A csomag kézbesítése előtt a csomagszállító cég a Vásárló által megadott e-mail címre a kézbesítés időpontjáról küld megerősítést. A csomagok kézbesítése, hagyományos csomag és túlméretes csomag esetén munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.
 
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, csomagszállító cég vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 
Elállás joga 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 
Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 
Az elállási jog a kereskedelmi céllal vásárolt termékekre nem érvényes, így nem lehetséges elállni kereskedelmi célú vásárlásoktól. Ez automatikusan életbe lép, ha egy vállalkozás nevében vagy megbízásából vásárol tőlünk. 
 
Garancia, jótállás
 
Termékeinkre 24 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. 
 
Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai. 
 
Vevőszolgálat, panaszkezelés helye
 
Sokkolo.eu vásárlói igényeinek kielégítésére vevőszolgálatot működtet, melyet a következők szerint érhetnek el:
 
» info@sokkolo.eu
 
» Kapcsolatfelvételi űrlap
 
Adatvédelem
 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  …
 
Vegyes rendelkezések
 
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. 
 
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
A weboldalon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. Szolgáltató kizárja felelősségét a weboldalon elhelyezett információ, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért. 

2020. március 1.